Beslut om nya stadgar

STADGAR 2021 Får vi medlemmarnas godkännande om att ombilda Björkö Samhällsförening till Björkö Samhälls- och Samverkansförening så måste vi också formulera om stadgarna efter dessa tankar (se länk här). Vill du ha stadgarna för en förändrad styrelseverksamhet, så hör av dig till Helena Larsson, mobil 0708-219424.